Autisme en ADHD

Mensen met Autisme, ADHD of verwante problemen zijn even capabel als ieder ander om auto te rijden, maar door een iets andere informatieverwerking in de hersenen gaat het aanleren wat minder vanzelfsprekend. Met de juiste begeleiding tijdens de rijles is het gelukkig ook voor hen heel goed mogelijk het rijbewijs te halen!

Autorijschool heeft instructeurs die aanvullende trainingen hebben gevolgd om mensen met Autisme of ADHD op de juiste manier te kunnen begeleiden. Voor meer info kunt u rechtstreeks contact opnemen met Wilma Mooiweer.