Lange wachttijden bij rijexamens CBR pas eind 2016 opgelost

Lange wachttijden bij rijexamens CBR pas eind 2016 opgelost

De reserveringstermijnen voor de praktijkexamens bij het CBR zijn pas aan het eind van het jaar op orde. De voorwaarde daarvoor is wel dat de extra werving van examinatoren slaagt, anders duurt het mogelijk nog langer. De aanhoudende stroom leerlingen is momenteel simpelweg te groot voor het aantal examinatoren dat examens kan afnemen. Daarom heeft het CBR besloten om dit aantal te werven examinatoren op te krikken van 52 naar 64.